لیبرالیزه کردن انقلاب اسلامی هدف تخریب هاست

[ad_1]

لیبرالیزه کردن انقلاب اسلامی هدف تخریب هاست

در دهه ی شصت پس از انقلاب اسلامی، شخصیت ها و مردم عادی ترور شدند و اکنون شخصیت ها وارکان نظام مورد تخریب قرار گرفته اند.الکسی دو توکویل فیلسوف فرانسوی در گزارشی می نویسد: یک دولت وقتی به نقطه خطر می رسد که شروع به اصلاح براساس گرایشات لیبرالی می کند.

به گزارش کوگانادر دهه ی شصت پس از انقلاب اسلامی، شخصیت ها و مردم عادی ترور شدند و اکنون شخصیت ها وارکان نظام مورد تخریب قرار گرفته اند.الکسی دو توکویل فیلسوف فرانسوی در گزارشی می نویسد: یک دولت وقتی به نقطه خطر می رسد که شروع به اصلاح براساس گرایشات لیبرالی می کند.

قبل از اینکه شروع به نوشتن پیرامون عنوان مطلب کنم لازم است در مورد فرهنگ تبلیغاتی آمریکا توضیحی بدهم باید روشن شود که منبع الهام برخی از افاضات سیاستمداران در ایران حاضر که توسط نظام سلطه بویژه نظام تک قطبی بازار یابی می شود و ناگهان تبدیل به چشم اندازی رایج و معیاری برای فراکنی و تفرفه تبدیل می شود چیست؟ طبیعیست که بعد از شکست پروژه استعمار کهنه آمریکا همان لباس انگلیس را با شعاری نو بپوشد و از منظر نظام تک قطبی این مجوز را برای خود اختیارکند دولتمردان و سیاستمداران غربی به نمایندگی از جهان استکبار برای ورود به استراتژی تبلیغاتی در قالب مکانیسمی بنام تغییر و پیشرفت از اصطلاحاتی پرزرق برق استفاده کرده تا تبدیل به ایده هایی براق در ذهن اشخاص دیگر در اقصی نقاط کره زمین گردد و ارکان یک انقلاب و یک حکومت را مورد تهدید و تخریب قرار دهند تا بر همان اساس صحنه جهان مادی صرفا عمل گرا بقول خودشان باقی بماند در گام اول استراتژی تبلیغات از ابزاری بنام “پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی”استفاده می شود.
Image result for Propaganda


 


اما قبل از فرو رفتن در اعماق شکلی و زمانی و مکانی تبلیغات مهیج سیاسی در جوامع هدف باید به بعد شکلی آن یعنی معنای اصطلاحی (تبلیغات سیاسی با رسانه های متنوع) که ادبیات سیاسی را به عنوان تبلیغات و یا اطلاع رسانی به سبک سیاسی در برمی گیرد بپردازیم در این عرصه نتیجه بر پایه بهره برداری از آستانه ی عاطفی و ورودی عاطفی به تحویل موقعیت یک ایده بفرض سالم بودن به ورودی عاطفی آن ایده برای نمایش به طرف دیگر تحویل داده می شود این چیزی است که می تواند یک چالش واقعی در صحنه جهانی برای دریافت هر گونه ایده حتی اگر آنها نادرست باشد به خصوص با افزایش و شیوع تنوع رسانه ها و کانال های ارتباطی تبدیل شده است.

   


برای برگشت از انقلاب مسیر سرور های شبکه های اجتماعی هدایت و حمایت شده به همراه گوگل غنی شده با شعارهای فریبنده و اصطلاحات خصمانه و شبکه های ماهواره ی خوش زبان بهترین دوستان حامی  هستند؟!  جایی که مدعیان استکباری تکنولوژی نو برای صرفه جویی در هزینه های سابق به دوباره خوانی افراد و روان کردن زبان آنان در بکارگیری شبهه تردید و شک و پاسخ خود تراشیده برای انتقام از اصل انقلاب اسلامی و فرزندان آن به میدان آمده اند صد البته تاکنون کسی پاداش خیانت و مزدوری برای آمریکا غرب و تنها روش پیشرفت را در رابطه با غرب بعنوان یک مشتری وابسته دریافت نکرده است که در نسبت مشخص در ارتباط با غرب به سطح یک استاندارد در آمده و معرفی شد باشد و در این وادی مزدورانی چون حسنی مبارک،محمدرضا پهلوی دردورهای گذشته مثالی واضح و روشن برای پیامد آن پروسه هستند.


   وابستگی شخصیتی، سیاسی، فرهنگی، هنری، اقتصادی ، اجتماعی در سیستم عامل رسانه هوید است اما متاسفانه بسیاری دوست دارند همچنان برطبل ساده لوحی برای حفظ منافع آنی در قدرت و ثروت به ایجاد حاشیه  امنیت در پناه رسانه بیگانه می اندیشند در حالی که این بوق رسانه ی استکباری بدون استثنا به ابزار فریبنده در قالب قدرت چهارم برای جهانیان بشمار آمده و لو رفته است ولی در کنار آن دشمن تهدید و تحریم می کند و متاسفانه مزدور وابسته هم با همراهی آن در مسیر ترویج بی تفاوتی نسبت به این سرسپردگی دروره انتظار محرومیت و معذوریت را بعنوان ابزار قدرت به طور مستقیم یا غیر مستقیم  بر اساس تغییرات و متغیر ات در این فاصله دنبال می کند. مزدور وابسته مشخصاً همان عبارات خصمانه رسانه و شبکه اجتماعی بیگانه تکرار می کند. و رپرتاژآگهی عملگرائی خویش می کند و سپس رسانه ی بیگانه و دشمن همان را از زبان او تکرار و تحلیل می کند.


Image result for Propaganda


او نمی خواهد بداند این روابط نازل فکری تحت تاثیر دشمنی با اسلام و مسلمان و سرزمین ایران مورد استقبال از سوی رسانه ی استکباری ، غربی ، صهیووهابی قرار گرفته و تکرار حرف اول آنهاست و این جریان در ادامه به نتیجه کنوانسیون های ضد بشری، پیمان و قراردادهای و دستورالعمل های دو پهلو چشم دوخته که منعکس کننده مواضع و اشکال جدیدی از خیانت به دور از صداقت و امنیت نسبت به مردم  کشور و منافع سرزمینی است تاریخ نشان می دهد تحت الحمایه بیگانه بودن و دلخوش به قراردهای بین المللی ازلاهه تا اوسلو تا ژنو  و وین و پاریس حتی اعتباری میان و نزد خود آمریکا و غربی ها نداشته چه برسد به پایائی آن در منفعت سایر ملل و این کاغذسوده ها و غوغاگری در برخی تریبون های نیم سوز و لرزان در سیاست نشان داده که یکپارچگی و ایمنی تداومی بهمراه ندارد و سوء استفاده از فضای آزاد حاکم برکشور جهت ایجاد تهمت، افترا، فرافکنی، تخریب و تردید و…  پیش زمینه فتنه ی بیش نیست و آشکار است که پس زمینه ی آن ازسوی رسانه ی بیگانه مدیریت می شود.


 پروپاگاندا یا تبلیغات سیاسی، سلاح فكر سیاسی که سلاح تبلیغات در اندیشه سیاسی می نامندش همین است به طوری که آن را برای ارزیابی پاسخ در سمت چپ یا راست یک جامعه بمنظور رویکرد شناخته شده ی از سوی  غرب برای بهره برداری تحت جهالتی ناباورانه که مشخصه آن  تعدیل جامع رفتار متقابل یک سیاستمدار یا یک دولتمرد در جهان معاصر و تغییر فکر جامعه طراحی شده است این است که  هدف بعنوان یک سایه در طول حرکت تمام بحرانها در میان بازیگران از غرب آسیا تا دیگر مناطق جهان خود نمایی می کند و تازه بر ادامه ی آن افتخار هم می کند اگر ما تنها در حوزه  معضلات موانع  ومشکلات متوالی در بیست سال گذشته از اشغال عراق تا زمان بحران خلیج فارس در سال 2017  به چگونگی  روابط بین المللی و حضور آمریکا و با یار کشی مستقیم و غیرمستقیم در تمام پیچیدگی سیاسی و استفاده از عامل شعار  ومصطلحات سیاسی نامانوس سفارشی  و ترکیب عناوین تفرقه زای فرقه ای و قومی که به چه میزان  استفاده شده است نگاهی بیاندازیم سخنی گزافه نیست که تنها در یک بخش اماری منتشر شده از تیترهای رادیو و تلویزیون و روزنامه های شبکه های ماهواره و اینترنت و شبکه های اجتماعی غربی صهیونیستی آمریکایی و رابط های متصل به آن به ترویج  بیش از چند صد ملیون عنوان و خبر خواهیم رسید.


می گویند که عمل گرایی سیاسی امریکا منافذ و پایه ورود در منطقه و کشور ما را با این فرض انتخاب می کند که در آن ناحیه نیروئی برابر قدرت خود نبیند و نقطه ی را انتخاب می کند که در دسترس و نفوذ پذیر وکنترل آن ساده باشد زیرا آنها قدرت سخت و یا قدرت نرم تا قدرت هوشمند را برای کنترل جغرافیای سیاسی می خواهند و کنترل سیاسی و تسلط بر جهان از طریق ژئوپولیتیک و ژئواستراتژی برای آمریکا یعنی بر دو عامل مهمی که در ساخت  جهان متفاوت یا دنیای واقعی دلخواه همتراز باشد استوار است.


این واقعیت لازم به تاکید ندارد که تامین منافع و غارت منابع برای آمریکا در تکه تکه شدن ساختار جوامع که حلقه ی پیوسته بهم هستند نهفته است اگر نتواند کل ساختار اجتماعی و سیاسی یک کشور را بهم بریزد یک حلقه از آن ساختار به هر نامی انتخاب کرده و به عنوان یک کل در نظر می گیرد از قرن گذشته امریکا به دنبال سلطه و نفوذ برایر ان بوده که هنوز هم به دنبال این موضع است که به تازگی از جریانی مخالف در برابر جریان انقلابی عنوانی  سایه ی ساخته تا فرسایش از درون را آغاز کند گرچه تمام قدرت های منطقه ی و گروه های سیاسی جهان همواره در انتظار دروغی تازه از آمریکا هستند ولی منفعت طلبی در قدرت و ثروت برخی افراد و روحیه شکننده بعضی احزاب با سادگی هرچه تمام  راه ادامه ی مسیر در رد ایدئولوژی پیشین خود دیده و راهی انحرافی را برمی گزیند هرچند به تازگی کردهای سوریه و عراق و دولتی چون سیسی در مصر تجربه تلخ رویکرد به فریبکاری آمریکا و غرب را تجربه کرده و دلخوشی به تحسین و تیتر پردازی رسانه های بزرگ و کوچک را مزمزه کرده باشند.


آنچه می توان از تمام این اتفاقات و وقایع مشابه آموخت این است که به طور کلی این استراتژی آمریکایی مزدور پسند یکی از مخاطراتی است که در مقابل حقیقت انقلاب و ایران اسلامی قرار گرفته برای استعمار یک سرزمین کافیست  در آغاز فکر سرزمینی آن مستعمره و لیبرالیزه شود و پیاده نظام لیرالیسم شکست خورده بین الملل شود گرگ های بین المللی هنوز هم خروجی تبلیغاتی آمریکا و سایه انداختن بر معیارهای اسلامی چشم دارد که شاید آخرین مورد سرمایه گذاری  آنها بر ساده لوحان سیاسی همین باشد که باعث شود آنها در پرتو پیچیدگی و ابهام شرایط فعلی هرج و مرج جهانی با سقوط اخلاقی به عنوان یک شروع سیاسی، مالی و سایر زمینه های به دام افتاده خود را به اردوگاهی استعمار و استکبار نزدیک کنند و در مقابل استکبار ستیزان و استعمار گریزان و قیافه ی جدید از نسخه ی نو به اصطلاح در روشنفکری معاصر و نواندیشی دینی متظاهر بخود بگیرند.


زیرا مزدوران وابسته به استکبار در سه دسته اند مزدور مستقیم، مزدور غیرمسقیم، مزدور دورو است مزدوران مستقیم امثال شاه معدوم و صدام ملعون وحسنی نامبارک مخلوع و اینک محمدبن سلمان لیبرال…که لازم به توضیح نیست.

مزدوران غیر مستقیم:مجاهدین خلق القاعده و داعش و مشتقات آنها که این گروهک های تروریستی با حمایت تمام آمریکا و غرب به خون همه ی بشریت تشنه می شوند و در سراسر جهان در مناطق مختلف به عنوان مردان مورد نیاز توزیع می شوند .

ومزدور “دو رو “که اصل  و محتوای این مطلب اورا برجسته کرده است.
مجاهدین خلق،داعش و القاعده و بوکوحرام علی الظاهر مزدورانی برای آزادی بخشی و باندهای جهادی هستند . آنها اندیشه سیاسی مردمی و دینی را در برداشتی جنبش مانند به بهانه جهاد و آزادی بخشی جغرافیایی حسب سفارش اربابان دنبال می کنند و بنا به ضرورت مورد نیاز و لازم البته نام آنها در کشور های مختلف متفاوت است و حسب شرایط و علاقه مدیر یا کاربران مسئول به عنوان جنبش دموکراتیک یا جنبشی دینی مورد استفاده قرار می گیرند.


 سرکردگان و فرماندهان گروهک های ترویستی که کنترل از راه های مطلق مشتری پسند و روش های مختلف که مهم تر از همه پول و جنس و وعده حمایت برای ایجاد دولت توسط این گروه است پایان این گروهک ها؛ در آنچه که در اردوگاه اشرف اتفاق افتاد و آنچه که در موصل و رقه درحال حاضر اتفاق می افتد نهایت کار آنهاست

عصر دروغ گفتن با اصطلاحاتی چون حقوق بشر،آزادی بیان ،تعامل جهانی و…

کاروان فریب آزادی آمریکائی از (کالین پاول،  بوش پدر وپسر تا اوباما و ترامپ) بعنوان قاتلان ویرانگر تمدن با ثبات بشری معاصر با دروغ گفتن به کشتار می پردازد . کالین پاول به دروغگوئی خود اذعان می کند جرج بوش در کتاب خود به فریبکاری اعتراف کرده و کلیتون و کاندلیزارایس درخاطرات خود همه گذشته ی سیاه آمریکای معاصر تشریح می کنند . اکثر دولتمردان پیشین آمریکایی و غربی اعتراف کرده اند که همه گناهکارند و اشتباهاتی جنایت بار را مرتکب شده اند و از فریب کاری ها و دروغ گفتن ها اظهار ندامت می کنند. اینها زندگی میلیونها عراقی، افغانی، یمنی، سوری، مصری و لیبائی بیگناه طعمه ی مرگ کردند.

چه کسی مسئول است؟

اگر قانون در آمریکا و غرب قاتل عمدی یک سگ یا گربه مجازات می شود چرا نباید فریبکاران آمریکائی و غربی مجازات شوند. شاید اینگونه است که گربه غربی از انسان شرقی یا حتی در دیگر نقاط جهان ارزشش بیشتراست !! آنها اعتراف کرده اند که این جرم ها وجود داشته و همه ی جنایت ها رخ داده است.

اما مجموعه ای از ترورشخصیتی و بزرگ دروغ های دوران با اصلی ثابت و روش های متغیر سریالی ادامه می یابد. در حالی که مزدوران وابسته همچنان خریده می شوند و به عنوان نخبگان تازه به دوران رسیده و دگراندیش سیاسی و نواندیش دینی به مردم فروخته می شوند.

چون دستگاه ها و سرویس های جاسوسی بدون لباس فرم و نشان برجسته و علائم هشدار دهنده وارد گردیده و خریدار ایمان، شرافت،غیرت ،حس وطن دوستی و عرق ملی افراد شده تا ناگهان” فرد” خود را در برابر اسلام انقلاب و کشور و مردم ببیند. همه ماجرا چیزی این ها نیست.

 

عبدالمجید اورا

اخبار مرتبط

کلمات کلیدی

ثبت دیدگاه

[ad_2]

لینک منبع

دسته‌هادسته‌بندی نشده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *